Aivot on tärkein pääomamme

Aivoja ei voi vaihtaa, eikä varaosia ole tarjolla. Parantavat hoidot löydetään vain tieteellisen tutkimuksen avulla.

Aivosairauksien tieteelliseen tutkimustietoon perustuvalla hoidolla voidaan lisätä merkittävästi työ- ja toimintakykyä, pienentää sairastumisriskiä sekä vähentää inhimillistä kärsimystä. 

Aivosairauksien syntymekanismien ymmärtäminen lisää tietoa siitä, miten jokainen meistä voi huolehtia aivoterveydestään ja miten terveydenhuolto voi tunnistaa aivosairaudet nykyistä aikaisemmin.

Tutkimus on tärkeää myös siksi, että aivosairaudet ovat kalleimmat kansantautimme. 

Suomen Aivosäätiö myöntää rahastoistaan vuosittain apurahoja aivojen ja hermoston tutkimukseen. Vuonna 2020 juhlitaan Aivosäätiön kymmenvuotista taivalta aivojen hyväksi.

Eläköön Aivot!

Vain tutkimus tuo toivon.

Tee elämäsi tärkein lahjoitus.

Alzheimer-rahasto

Alzhaimer-rahasto

Rahoittaa muistisairauksien, kuten Alzheimerin taudin hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kehittämis- ja tutkimushankkeita. Alzheimerin taudin tutkimusta voi tukea myös osoittamalla lahjoituksen Vesa Kaustia -rahastoon tai Helena ja Jaakko Pöyry -rahastoon.
Lahjoita

Kehitysvammatutkimuksen rahasto

Kehitysvammatutkimuksen rahasto

Rahoittaa kehitysvammaisuuden diagnostiikkaan, hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kehittämis- ja tutkimushankkeita ja edistää kehitysvammaisen elämänlaatua, perhettä tai kehitysvammaisuuteen liittyviä eettisiä näkökohtia.
Lahjoita

Lastenpsykiatrian rahasto

Lastenpsykiatrian rahasto

Rahoittaa lastenpsykiatristen sairauksien ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä kehittämis- ja tutkimushankkeita. Lasten varhaisen vuorovaikutuksen ja alle kouluikäisten lasten mielenterveyden tutkimusta voi tukea myös osoittamalla lahjoituksen Terttu Arajärvi -rahastoon.
Lahjoita

Lihastautien rahasto

Lihastautien rahasto

Edistää lihastautien diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen kehittämishankkeita. 
Lahjoita

Musiikkilääketieteen rahasto

Musiikkilääketieteen rahasto

Edistää muusikon terveyden tutkimusta ja tieteelliseen näyttöön perustuvaa muusikon terveyden tukemista, ongelmien ehkäisyä ja hoitoa.
Lahjoita

Neurokirurgiarahasto

Neurokirurgiarahasto

Neurokirurgiarahasto on neurokirurgian professori Juha Hernesniemen nimikkorahasto. Edistää keskushermoston, aivojen ja selkäytimen leikkausmenetelmien kehittämistyötä.
Lahjoita

Neurologiarahasto

Neurologiarahasto

Rahoittaa neurologian alan, kuten aivoverenkierto-, epilepsia-, MS-sairauksien, Parkinsonin taudin ja tapaturmaisten aivovammojen diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen kehittämis- ja tutkimushankkeita.
Lahjoita

Aivosäätiön yleisrahasto

Aivosäätiön yleisrahasto

Rahastosta tuetaan Suomen Akatemian ja säätiöiden yhteistyöhankkeita, kuten Imeväisen aivorytmit sekä Dementian hoito veriaivoesteen avauksella glymfaattista puhdistusta parantaen.
Lahjoita

Tutustu tutkijoihin

Uusin jakso:

Podcast-sarja: Sata rautaa tulessa

Aivoista kannattaa pitää hyvää huolta läpi elämän, myös kiireisinä ajanjaksoina.
Tervetuloa kuuntelemaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvia vinkkejä aivojen huoltoon ruuhkavuosina.

Artikkelit

Kiitämme yhteistyökumppaneitamme​

Suomen Aivosäätiö sr

Y-tunnus 2297866-7

Säätiö on yleishyödyllinen säätiö, jolle tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa. Verohallituksen päätös nro P0107228870.

Poliisihallituksen keräyslupapäätös nro RA/2018/508 ajalle 1.10.2018 – 30.9.2020. Voimassa koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Suomen Aivosäätiö sr

Y-tunnus 2297866-7

Säätiö on yleishyödyllinen säätiö, jolle tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa. Verohallituksen päätös nro P0107228870.

Poliisihallituksen keräyslupapäätös nro RA/2020/1171 01.10.2020 alkaen. Voimassa koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.